Vemma VS Monavie

Superjuices on Trial

'Men's Journal 2008' page100

Sebuah majalah antarabangsa Men's Journal telah melakukan ujian makmal dan melakukan  perbandingan  pada beberapa  keluaran jus-jus popular dan melalui article mereka 'Superjuices on Trial' mereka mendapati hasil daripada ujian tersebut Vemma telah mendapat tepat teratas dengan kandugan vitamin C dan antioksidant  yang paling tinggi  dan  mengalahkan beberapa produk termasuk Monavie  dirumuskan sebagai    'not so super and did not live up to expectations'. Isi kandungan Vemma

Itu maklumat lebih lanjut, KLIK SINI